• Ontwerp zonder titel (89).png

Het Asbestattest - Wacht niet op de Deadline!

Wie vanaf 23 november 2022 een huis of appartement wil verkopen dat voor 2001 gebouwd is, dient een asbestattest voor te leggen. Zoals altijd bij complexere dossiers is het aangeraden om niet tot het laatste moment te wachten om dit attest aan te vragen. Moest die aanvraag onvoorziene vertraging oplopen of er doen zich complicaties voor waardoor u het attest op moment van verkoop niet kan voorleggen, gaat de verkoop gewoon niet door. Wanneer er geen asbestattest ingediend is, kan de koper zonder problemen na de aankoop de nietigheid van de verkoop inroepen.

Naast het verplichte bodemattest, de elektrische keuring, het postinterventiedossier en het welgekende EPC-attest, dient u binnenkort dus ook een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van uw woning of appartement.

Zoals u waarschijnlijk wel al kon raden, verklaart het asbestattest hoe asbestveilig uw woning is. De bedoeling is om de koper voldoende te informeren over de toestand van het pand en hoe de toekomstige nieuwe eigenaar veilig met asbest kan omgaan. Gezien de populariteit van asbest in de vorige eeuw, is de kans op asbest in oudere woningen zeer groot. In golfplaten, dakleien, vinylvloeren en zelfs afvoergoten en keukenkasten kan asbest verwerkt zitten.

Zolang het asbest in de zogeheten gebonden toestand verkeert, als in de toestand waarin asbest effectief gebruikt wordt, is er geen gevaar voor uw gezondheid. De ellende begint echter wanneer het asbest loskomt, bijvoorbeeld bij foutieve afbraak. De asbestvezels kunnen immers ingeademd worden en, wanneer uw lichaam deze opneemt, zorgen voor verschillende soorten kankers.

De reden waarom we hameren op de tijdige aanvraag van dit attest, stemt voort uit de vrees dat veel verkopers tot het allerlaatste moment om dit attest aan te vragen. De bevoegde deskundigen zullen overrompeld worden, de dossiers zullen vertraging oplopen en mogelijke kopers zullen afhaken of misnoegd zijn. Hou er rekening mee dat tussen het maken van een afspraak bij het OVAM (Openbare Afvalstoffen Maatschappij) en de oplevering van het attest makkelijk 2 weken zitten.

Tijdens de asbestinspectie inventariseert een onafhankelijke en bij ede verklaarde neutrale inspecteur de van asbest verdachte materialen. Uw woning zal echter niet opgebroken worden. De inspecteur raadpleegt de beschikbare documenten en oordeelt via een rigoureuze visuele inspectie. Wanneer er echter geen zekerheid of duidelijkheid is, kan de inspecteur kleine beschadigingen aanbrengen aan de woning om stalen te nemen die dan geanalyseerd worden in het labo.

Na inspectie en verwerking, spreekt het asbestattest uit of uw woning asbestvrij is of asbestveilig. Een asbestveilige woning is een woning waar geen asbest wordt aangetroffen of wanneer de aanwezige asbestmaterialen slechts een laag risico vormen voor de volksgezondheid. Een asbestvrije woning is uiteraard een woning waar geen asbest werd aangetroffen.

De resultaten van de asbestinspectie worden ingegeven in een databank. Op basis daarvan levert het OVAM uw asbestattest af.

De kostprijs van dit attest hangt af van de grootte van de woning en de aanwezige asbestverdachte toepassingen. Voor een rijhuis rekent u best op een €500-€600 euro exclusief btw (21%).

 

Een gewaarschuwd man of vrouw is er 2 waard, vraag dus zeker tijdig uw asbestattest aan indien u een woning of appartement van voor 2001 wenst te verkopen!